Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium WRDS WM – 27 maja 2020 roku

27 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie wideokonferencji.

Spotkanie poprowadził Andrzej Ryński – przewodniczący WRDS WM.

Tematem wiodącym posiedzenia było omówienie sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim z uwagi na stan epidemii w Polsce. W dyskusji udział wzięli zaproszeni goście – przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Dyskutowano również m.in. na temat:
•    projektu stanowiska w sprawie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego
•    zmian Regulaminu WRDS WM
•    sprawozdania z działalności WRDS WM za 2019 r.
•    zorganizowana debaty poświęconej realizacji w praktyce neutralności klimatycznej
•    zagadnień do omówienia na najbliższym posiedzeniu Prezydium WRDS WM oraz posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
•    likwidacji jednostki budżetowej – Pogotowie Socjalne w Elblągu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK