Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium WRDS WM – 18 maja 2020 roku

18 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie on-line Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie wideokonferencji.

Spotkanie poprowadził Andrzej Ryński, przewodniczący WRDS WM.

Prezydium WRDS WM, z uwagi na aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju, wskazało do omówienia dwa ważne dla województwa warmińsko-mazurskiego tematy: „Tarcze antykryzysowe – plusy i minusy” oraz sytuację w oświacie. W dalszej części dyskusji zdecydowano, że kolejne posiedzenie Prezydium WRDS WM oraz posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poświęcone zostaną tym dwóm powyższym zagadnieniom z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli m.in.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Ponadto w celu bieżącego monitorowania sytuacji epidemicznej w województwie wojewoda warmińsko-mazurski zaprosił przewodniczącego WRDS WM do udziału w posiedzeniach Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył omówienia propozycji zmian ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Prezydium WRDS WM podjęło decyzję o powtórzeniu postulatu rozszerzania możliwości zwrotów kosztów dojazdów oraz kosztów związanych z podróżą służbową o osoby będące członkami zespołów roboczych powołanych przez WRDS.

Dyskutowano również m.in. na temat:
- zorganizowana debaty poświęconej realizacji w praktyce neutralności klimatycznej;
- zagadnień do omówienia na najbliższym posiedzeniu Prezydium WRDS WM oraz posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- pracy Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w sytuacji stanu epidemii w Polsce;
- likwidacji jednostki budżetowej - Pogotowie Socjalne w Elblągu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK