Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie dwóch zespołów WRDS WM - 28 lutego 2020 roku

Posiedzenie wspólne zespołu do spraw ochrony zdrowia i zespołu do spraw gospodarki i polityki regionalnej WRDS WM – 28 lutego 2020 r.

28 lutego 2020 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 odbyło się wspólne posiedzenie dwóch zespołów roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: zespołu do spraw ochrony zdrowia oraz zespołu do spraw gospodarki i polityki regionalnej.

Spotkanie odbyło się w związku z apelem Tymbark – MWS Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie planowanego wprowadzenia tzw. podatku cukrowego na napoje, nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.

Podczas posiedzenia przedstawiciele wnioskodawcy przedstawili swoje postulaty wynikające z wprowadzanej opłaty dla polskich producentów żywności, dotyczące m.in. konieczności dostosowania technologii produkcji nektarów i napojów w celu zminimalizowania zwiększenia kosztów produkcji tych napojów w kontekście zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw i utrzymania stabilnej kondycji finansowej, zabezpieczenia miejsc pracy, wywiązania się z długoterminowych umów i zobowiązań.

Członkowie zespołu do spraw ochrony zdrowia i zespołu do spraw gospodarki i polityki regionalnej WRDS WM dyskutowali o rozwiązaniach  wprowadzanych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów w kontekście dwóch aspektów – zarówno pod kątem prozdrowotnym i trendów wytwarzania produktów wysokiej jakości, jak i z drugiej strony konsekwencjami w wymiarze biznesowym, ekonomicznym, gospodarczym i społecznym dla przedsiębiorców oraz konsumentów.

Efektem spotkania będzie wypracowane stanowisko dwóch zespołów, które przedłożone zostanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK