Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium WRDS WM – 25 lutego 2020 roku

25 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie poprowadził Andrzej Ryński – przewodniczący WRDS WM.

Posiedzenie zwołane zostało w trybie pilnym z uwagi na trwający strajk w Spółce „Tramwaje Elbląskie” w Elblągu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele stron konfliktu, tj. prezydenta miasta Elbląga, Zakładowej Organizacji Związkowej Okręgu Północnego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP oraz Spółki „Tramwaje Elbląskie”.

Każda z delegacji przedstawiła sytuację trwającego sporu z własnej perspektywy. Odbyła się również dyskusja, podczas której swoje opinie wyrazili członkowie Prezydium WRDS WM.

Strony sporu wyraziły pełną gotowość do wznowienia i kontynuowania dialogu w celu rozwiązania konfliktu.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK