Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne WRDS – 12 grudnia 2019 r.

12 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jednym z tematów wiodących spotkania było zagadnienie dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w aspekcie działalności instytucji publicznych, biznesu, organizacji pozarządowych i mieszkańców”. Prezentację w tym zakresie przedstawił prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, prof. zw. z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Następnie skarbnik województwa warmińsko-mazurskiego omówiła założenia budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 r. na podstawie jego projektu.

Ponadto członkowie WRDS WM otrzymali materiał podsumowujący działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 r.

Podjęto również temat propozycji członków WRDS WM do planu i harmonogramu prac WRDS WM na 2020 r.

Jak co roku, posiedzenie zakończyło się w świątecznej atmosferze.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK