Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

WRDS - regionalna konferencja o prawie zamówień publicznych

29 maja 2019 r. odbyła się wojewódzka konferencja pt. „Zamówienia publiczne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego”, której organizatorem była Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uczestniczyli w niej samorządowcy i przedsiębiorcy naszego regionu. Celem konferencji było m.in. wypracowanie rekomendacji do projektu zmian Prawa Zamówień Publicznych.

Omawianie tego, budzącego wiele emocji, zagadnienia rozpoczęła Pani Małgorzata Stręciwilk – ekspert, pracownik naukowy katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych UMCS w Lublinie, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2016–2018. Podjęła ona temat: Prawo zamówień publicznych – sprzyja czy hamuje rozwój społeczno-gospodarczy? – idea, polityka krajowa i UE. Następnym punktem był panel dyskusyjny, w którym samorządowcy i pracodawcy – dwie strony zamówień publicznych omówili swoje doświadczenia w zakresie wykorzystania zamówień publicznych, a także wskazali potrzeby zmian. Przedstawili własne wnioski i postulaty odnośnie aktualnych przepisów. Uczestnikami panelu byli: Pani Barbara Tulibacka Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Olsztyna, Pan Krzysztof Pieczara Wiceprezes Zarządu Tymbark – MWS sp. z o.o. sp. k., Pan Tadeusz Kobus – Wiceprezes ds. ekonomicznych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Pan Wojciech Dereszewski Wójt Gminy Kurzętnik, Pan Andrzej Ryński Wiceprezes „Remondis Olsztyn” Sp. z o.o. Sp.k.; Członek Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Jan Harhaj – Starosta Powiatu Lidzbarskiego; członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pan Jakub Pawelec – radca prawny, członek doraźnego Zespołu Problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego, omówił temat: Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle zamówień publicznych.

Pan Damian Staniszewski – ekspert w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w Warszawie przedstawił temat: Kiedy zamówienia publiczne mogą sprzyjać rozwojowi społeczno¬-gospodarczemu? Klauzule społeczne w praktyce – przykłady dobrych praktyk.

Konferencję zamknęła Pani Izabela Pankiewicz – ekspert zajmujący się zamówieniami publicznymi od 2001 r. – zarówno od strony praktycznej, jak i kontrolnej, kierująca wydziałem zamówień publicznych w dużej jednostce samorządowej – prezentacją kierunków aktualnych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wnioski i postulaty z konferencji zostały spisane przez pracowników Biura WRDS WM i zostaną przekazane Zespołowi Problemowemu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego oraz wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK