Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium WRDS WM – 15 maja 2019 roku

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie poprowadził Pan Józef Dziki – przewodniczący WRDS WM.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia sprawy zgłoszonej do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej sytuacji zwolnionych w 2017 roku funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

Następnie przewodnicząca zespołu do spraw ochrony zdrowia WRDS WM omówiła temat zgłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Sprawa będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Prezydium WRDS WM.

Ponadto obecni na posiedzeniu omawiali: sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2018 rok, porządek obrad posiedzenia plenarnego WRDS WM, a także regionalną konferencję Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, planowaną do organizacji 29 maja 2019 r.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK