Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie plenarne WRDS – 20 marca 2019 r.

20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W spotkaniu oprócz członków WRDS WM udział wzięli: Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie ds. rozwoju, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Łowczy Okręgowy oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zgodnie z uchwałą WRDS WM kolejną stroną przewodniczącą Radzie jest strona związkowa. Posiedzenie plenarne poprowadził Józef Dziki – Przewodniczący WRDS WM.

Tematem wiodącym spotkania był afrykański pomór świń w kontekście gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego. Członkowie WRDS WM podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia apelu SPÓŁKI TYMBARK – MWS z siedzibą w Tymbarku.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK