Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium WRDS WM – 20 marca 2019 roku

20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie poprowadził Józef Dziki – przewodniczący WRDS WM.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia stanowiska zespołu do spraw gospodarki i polityki regionalnej WRDS WM w sprawie poparcia apelu SPÓŁKI TYMBARK wchodzącej w skład Grupy Maspex Wadowice negatywnie oceniającego projekt nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej w zakresie planowanego, drastycznego zwiększenia stawki podatku vat z 5% na 23% na nektary i napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.

Następne punkty porządku obrad Prezydium WRDS WM dotyczyły: apelu pracowników Pogotowia Ratunkowego w Giżycku oraz stanowiska Nr 1/2019 z dnia 12 marca 2019 r. Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie zwiększenia świadczeń finansowanych przez NFZ.

Ponadto prezydium WRDS WM pracowało nad projektem programu regionalnej konferencji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, planowanej do organizacji w II kwartale 2019 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK