Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie zespołu do spraw gospodarki i polityki regionalnej

27 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się posiedzenie zespołu do spraw gospodarki i polityki regionalnej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie dotyczyło apelu Spółki Tymbark-MWS z siedzibą w Tymbarku o poparcie skierowanego do Rządu stanowiska polskiego przetwórstwa rolno-spożywczego oraz producentów dostarczających owoce i warzywa dla przemysłu w sprawie podwyżki stawki podatku VAT na napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego z 5% do 23%.

Po merytorycznej i ożywionej dyskusji z udziałem przedstawicieli wnioskodawcy, zaproszonych gości oraz członków zespołu do spraw gospodarki i polityki regionalnej obecnych na spotkaniu, przygotowane zostanie stanowisko odnoszące się do apelu spółki Tymbark-MWS.

Dokument zostanie przedłożony Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które podejmie decyzję o dalszych etapach postępowania w przedmiotowej sprawie.

W posiedzeniu uczestniczyli Dariusz Czech (wiceprezes zarządu dyrektor generalny Tymbark-MWS, Krzysztof Pieczara (prokurent dyrektor Odział Olsztynek Tymbark-MWS), Janusz Kądziela (dział prawny Tymbark-MWS), Grzegorz Smoliński (prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), Anna Luśnia (zastępca burmistrza Olsztynka), Jarosław Sarnowski (dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK