Kontakt

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

Propozycja dla seniorów z Warmii i Mazur

Projekt Warmińsko-Mazurska Karta Seniora jest jednym z działań wpisujących się w Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

Przy jego wdrażaniu zakłada się współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Szczególnie tymi, które zrzeszają osoby starsze, a także z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami, innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Jego nadrzędnym celem jest wsparcie aktywizacji seniorów – głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu oferowanych im przez różne podmioty - na atrakcyjnych zasadach, usług i produktów.

Komórką organizacyjną koordynującą wdrażanie projektu jest Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Do pobrania: 
Regulamin Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora
Uchwała zarządu - W-M Karty Seniora
Formularz opisu oferty
Wniosek o wydanie Karty Seniora

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK