Kontakt

CUS

Spotkania w Centrach Usług Społecznych

Zakończyły się spotkania w Centrach Usług Społecznych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Aktualnie w regionie funkcjonują cztery Centra Usług Społecznych: Elbląskie Centrum Usług Społecznych, Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim oraz Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawili propozycje wsparcia w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i społeczna”, w postaci coachingu, superwizji czy doradztwa specjalistycznego dla pracowników CUS.

Rozmawiano na temat trudności w tworzeniu i funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych oraz barier występujących w środowisku lokalnym. Zaprezentowano też zmiany jakie są zauważalne po utworzeniu CUS dla mieszkańców danej gminy.

W spotkaniach uczestniczyli Katarzyna Koplińska (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej), Monika Kocimska-Warczak (zastępca dyrektora) oraz pracownicy ROPS - Paweł Brycki oraz Anna Kocięcka. Ze strony Centrów Usług Społecznych obecna była dyrekcja CUS oraz pracownicy realizujący nowe zadania.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK