Kontakt

Programy i projekty - polityka społeczna

Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Samorząd województwa na mocy art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493, ze zm.) zobligowany jest do opracowania ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK