Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Wykaz podmiotów świadczących usługi społeczne w regionie

Wykaz podmiotów świadczących usługi społeczne na rzecz mieszkańców województwa warmińsko-mazurskeigo - według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

Publikujemy wykaz podmiotów świadczących usługi społeczne na rzecz: osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin, osób z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie psychicznym, osób w kryzysie bezdomności oraz w obszarze pieczy zastępczej.

Zestawienia zostały przygotowane w podziale na poszczególne powiaty, na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego oraz rejestrów prowadzonych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego

Aktualizacja została przeprowadzona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Pliki dostępne są do pobrania na stronie „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”:

Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur - Wykaz podmiotów świadczących usługi społeczne na rzecz mieszkańców regionu


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK