Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Zjawisko bezdomności w regionie - 2023 rok

Na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej oraz centrów usług społecznych powstał raport dotyczący zjawiska bezdomności oraz usług społecznych realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Raport został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”, dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Opierając się na danych przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej oraz centra usług społecznych szacuje się, że według stanu na 31 grudnia 2023 roku w województwie warmińsko-mazurskim liczba osób w kryzysie bezdomności wyniosła 1316 osób, co oznacza że uległa ona zwiększeniu względem 2022 roku o 70 osób (o 5,6 proc.) oraz o 162 osoby (o 14,0 proc.) względem 2020 roku.

Raport dostępny jest na stronie „Spójna Polityka Społeczna Warmii i Mazur”:
https://sps.warmia.mazury.pl/badania/badania-i-analizy/badanie-dotyczace-osob-w-kryzysie-bezdomnosci


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK