Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Monitoring wdrażania strategii polityki społecznej do 2030 roku

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę nr  42/639/23/VI w sprawie zatwierdzenia raportu z monitoringu wdrażania w latach 2021-2022 „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030”.

Raport opisuje najważniejsze działania realizowane w ramach Strategii w latach 2021-2022, osiągnięte wskaźniki oraz najistotniejsze wnioski z realizacji celów operacyjnych.

Jest on zbiorem danych obrazujących najważniejsze przedsięwzięcia i inicjatywy podjęte przez realizatorów dokumentu w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej.

Do pobrania:
- Uchwała Nr 42/639/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 września 2023 r.
- Załącznik do Uchwały Nr 42/639/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 września 2023 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK