Kontakt

Pomoc i integracja społeczna

Analiza problemów społecznych województwa za 2022 rok

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie przedstawił analizę problemów społecznych województwa w ujęciu pomocy społecznej za 2022 rok.

Szczególnie uwzględniono liczbę rodzin i osób w tych rodzinach objętych świadczeniami z systemu pomocy społecznej, jak również najczęstsze powody udzielanego wsparcia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa zawartych w formularzu sprawozdawczym MRiPS-03 oraz MRiPS-06 za 2022 rok.

Dane pobrane zostały z Centralnej Aplikacji Statystycznej znajdującej się w zasobach informatycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ocena materiałów źródłowych pozwala na stwierdzenie, że świadczenia z pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego udzielane były zgodnie z celami i zasadami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Do pobrania:

- Analiza problemów społecznych województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej za rok 2022

- Załącznik nr 1-3, zawierający:
• Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych w okresie I - XII 2022 r. /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania
• Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych w okresie I - XII 2022 r. /bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę
• Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w okresie I - XII 2022 r. /bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę

- Załącznik nr 4, zawierający:
• Ludność województwa warmińsko-mazurskiego objęta świadczeniami z pomocy społecznej w roku 2022, z uwzględnieniem powodów przyznania świadczeń, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- Załącznik nr 5, zawierający:
• Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 pracownika socjalnego w poszczególnych gminach w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 roku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK