Kontakt

Teleopieka na Warmii i Mazurach

Teleopieka w województwie warmińsko-mazurskim

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od wielu lat prowadzi szereg działań na rzecz wsparcia i aktywizowania osób starszych.

Szukamy dobrych, innowacyjnych rozwiązań. Stąd pomysł na włączenie się samorządu województwa w pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych, realizowany wspólnie z samorządami lokalnymi.

Świadczenie usług opiekuńczych jest ustawowym zadaniem własnym gmin. Samorząd Województwa obserwując zachodzące przemiany demograficzne oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze postanowił wesprzeć gminy w realizacji ich zadań własnych poprzez udzielenie wsparcia finansowego. Pozwoliło to na uruchomienie nowej formy pomocy.

Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca wyposażona zostaje w terminal telefoniczny oraz do wyboru brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Powyższa forma usług opiekuńczych jest również wsparciem dla rodzin osób samotnie zamieszkujących oraz alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej.

Proces uruchomienia usług teleopiekuńczych w systemie powszechnym w naszym województwie zainicjowany został już na początku 2017 r. W efekcie podejmowanych działań w styczniu 2018 r. zostały zawarte pierwsze umowy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a dwudziestoma gminami na uruchomienie usług teleopiekuńczych. Kolejne umowy z czternastoma gminami podpisano w lipcu 2018 r.

Dzięki powyższym inicjatywom oraz partnerskim działaniom Samorządu Województwa z lokalnymi samorządami łącznie blisko 700 osób w wieku powyżej 60 roku życia w 34 gminach województwa zostanie objętych usługami teleopiekuńczymi. Samorząd Województwa przeznaczył na ten cel ze środków własnych łącznie blisko 217 000 zł. Drugie tyle przeznaczyły samorządy gminne. Wysokość wsparcia przekazanego z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego danej gminie w 2018 r., stanowi do 50% kosztów uruchomienia usług teleopiekuńczych, pozostałe 50% kosztów ponoszą gminy ze swoich budżetów.

Powodów do zastosowania tego typu nowoczesnych rozwiązań jest wiele, w tym m.in. wzrastające zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz rosnące koszty opieki instytucjonalnej finansowanej głównie ze środków publicznych. Ponadto należy zauważyć, że tradycyjny model opieki rodzinnej, w którym seniorzy pozostają pod opieką swoich dzieci i wnuków, ma zastosowanie coraz rzadziej, a z drugiej strony model stacjonarnej opieki instytucjonalnej, jest najmniej pożądanym przez samych zainteresowanych i negatywnie postrzegany w społeczeństwie.

W takiej sytuacji najwłaściwszym rozwiązaniem jest wzmocnienie systemu opieki środowiskowej świadczonej w miejscu zamieszkania seniora, a idąc dalej zastosowanie teleopieki domowej, która umożliwia wydłużenie okresu samodzielności osoby starszej we własnym domu i uelastycznia sprawowanie opieki przez opiekunów.

Wykaz gmin:

Uchwała Nr XXV/393/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2021 r.

Uchwała Nr XVI/285/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 r.

Uchwała Nr VII/127/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 maja 2019 r.

Uchwała Nr XXXVIII/817/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIII/735/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

Zobacz informacje o teleopiece: 

Sprawozdanie z realizacji usług teleopiekuńczych w formie teleopieki w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku

Sprawozdanie z realizacji usług teleopiekuńczych w formie teleopieki w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku

Sprawozdanie z realizacji usług teleopiekuńczych w formie teleopieki w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2019

https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/4255-kolejne-gminy-z-warmii-i-mazur-uruchomia-teleopieke

https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/3858-jak-dzialaja-uslugi-teleopiekuncze-na-warmii-i-mazurach

Sprawozdanie z realizacji usług teleopiekuńczych za 2018 rok

https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/1800-wspolne-dzialania-samorzadu-i-gmin-dla-dobra-seniorow 

https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/2065-innowacyjne-rozwiazania-i-wsparcie-dla-osob-starszych 

https://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/2738-kolejni-seniorzy-z-warmii-i-mazur-moga-liczyc-na-wsparcie-samorzadu 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK