Kontakt

Społeczna Rada Seniorów Warmii i Mazur

Międzypokoleniowe spotkanie na szczeblu wojewódzkim

W Olsztynie (21 listopada 2022 roku) odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z ramienia Społecznej Rady Seniorów obecni byli: Wiesława Przybysz (przewodnicząca), Stanisław Brzozowski (rzecznik prasowy) i Barbara Nikołajuk-Liberna (sekretarz).

Z kolei Młodzieżowy Sejmik reprezentowali: Konrad Zacharski (przewodniczący), Justyna Klukas (v-ce przewodnicząca) i Gabriela Mierzejewska (przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury).

Spotkanie jest początkiem współpracy międzypokoleniowej, która miejmy nadzieję, zaowocuje dobrymi pomysłami i efektywnymi działaniami dla obu stron. Zarówno osoby starsze jaki i młodzież w województwie warmińsko-mazurskim mają wiele do zaoferowania i wspólnie mogą tworzyć i realizować działania i projekty międzypokoleniowe.

Spotkanie odbyło się w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, a pomysłodawcą był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK