Kontakt

Społeczna Rada Seniorów Warmii i Mazur

Posiedzenie Rady Seniorów - 27 września 2022 roku

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie poprowadziła przewodnicząca zarządu Rady - Wiesława Przybysz.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady, przedstawiciel marszałka –Katarzyna Koplińska – dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Monika Kocimska-Warczak – zastępczyni dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przedstawicielka Biura Rady – Anna Kocięcka oraz zaproszeni goście i prelegenci.

Na posiedzeniu Lilia Wieremiej zastępczyni dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia omówiła sytuację geriatrii w regionie.

Następnie Justyna Załęska kierowniczka Biura Projektów Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego opowiedziała o formach wsparcia dla osób dorosłych w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027.

Z kolei Joanna Glezman kierowniczka Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprezentowała program współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 roku oraz zasady udziału w konkursach dla organizacji pozarządowych.

Posiedzenie zakończyła wspólna dyskusja.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK