Kontakt

Społeczna Rada Seniorów Warmii i Mazur

Po drugim posiedzeniu wojewódzkiej Rady Seniorów

24 osoby uczestniczyły w kolejnym posiedzeniu Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji, które odbyło się 23 czerwca 2022 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Spotkanie rozpoczęła Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Poprowadził je natomiast Pan Marek Gulda, wiceprzewodniczący rady.

Podczas wydarzenia wręczono akt nominacji Barbarze Nikołajuk-Libernie na członka Społecznej Rady Seniorów.

Następnie odbyły się wybory na siódmego członka zarządu rady oraz sekretarza zarządu i jednocześnie całej rady. Sekretarzem została Barbara Nikołajuk-Liberna.
   
Seniorzy omówili i przyjęli również plan pracy na lata 2021-2024 oraz wysłuchali relacji ze spotkania wojewódzkich rad seniorów - odbyło się 2 i 3 czerwca 2022 roku w Olsztynie.

Uczestnicy zapoznali się ponadto z informacjami o Warmińsko-Mazurskiej Karcie Seniora, które przedstawiła Ewa Sapka, przedstawiciel Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z kolei Urszula Jędrychowska, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego ds. seniorów, zaprezentowała zadania, które są realizowane na rzecz wsparcia seniorów w regionie.

Posiedzenie zakończył Damian Soczewka, który przybliżył projekt pn. „Tędy bezpieczniej”. Ma on na celu podniesienie wiedzy seniorów w zakresie unikania cyberzagrożeń.

Kolejne spotkanie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji odbędzie się 27 października 2022 roku w Olsztynie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK