Kontakt

Społeczna Rada Seniorów Warmii i Mazur

Drugie posiedzenie Społecznej Rady Seniorów

Drugie posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się 23 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Uczestnicy spotkają się z Urszulą Jędrychowską, pełnomocnikiem wojewody warmińsko-mazurskiego ds. seniorów.

Zaplanowano również wystąpienie dotyczące Wojewódzkiej Karty Seniora oraz prezentacja projektu pn. „Tędy bezpieczniej”, dotyczącego unikania cyberzagrożeń przez seniorów.  

Głównym celem działania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Wśród dwudziestu dziewięciu członków rady są przedstawiciele poszczególnych organizacji seniorskich, reprezentanci powiatów, wybrani przez konferencje plenarne środowisk seniorskich w poszczególnych powiatach czy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Powołanie jest wynikiem wieloletniego wdrażania w regionie programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

Czwartkowe wydarzenie rozpocznie się o godz. 11 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM POSIEDZENIA:
11:00-11:30 - wybór siódmego członka zarządu,
11:30-11:40 - wybór sekretarza zarządu i rady,
11:40-11:50 - plan pracy rady - Marek Gulda, v-ce przewodniczący rady,
11: 50-12:10 - informacja ze spotkania Wojewódzkich Rad Seniorów, które odbyło się w dniach 2-3 czerwca 2022 roku w Olsztynie: Marek Gulda (v-ce przewodniczący rady) oraz Anna Kocięcka (pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie),
12:10 -12:25 - wystąpienie dotyczące Wojewódzkiej Karty Seniora - Ewa Sapka, pracownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
12:25-12:40 - przerwa,
12:40-13:00 - spotkanie z Urszulą Jędrychowską, pełnomocnikiem wojewody warmińsko-mazurskiego ds. seniorów,
13:00-13:15 - zapoznanie się z projektem pn. „Tędy bezpieczniej” - Damian Soczewka (celem projektu jest podniesienie wiedzy seniorów w zakresie unikania cyberzagrożeń),
13:15-14:00 - dyskusja, wnioski i propozycje,
14:00 - zakończenie spotkania.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK