Kontakt

Społeczna Rada Seniorów Warmii i Mazur

Obradowali przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Seniorów

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (6 kwietnia 2022 roku) odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas wydarzenia wręczono dwa akty nominacji na członków Społecznej Rady Seniorów.

Otrzymały je Lidia Lejszo (reprezentantka Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur) oraz Ludomira Murmyło (reprezentantka Rady Elbląskich Seniorów), które nie mogły uczestniczyć podczas spotkania z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, które odbyło się 16 marca 2022 roku.

Seniorzy omówili bieżące tematy dotyczące funkcjonowania i zadań Rady oraz opracowali plan pracy na najbliższy rok. Ustalono również, że kolejne posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się 23 czerwca 2022 roku w Olsztynie.

Spotkanie poprowadziła Wiesława Przybysz (przewodnicząca zarządu Rady), natomiast samorząd województwa reprezentowały Katarzyna Koplińska (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej), Monika Kocimska-Warczak (zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) oraz Anna Kocięcka (przedstawiciel Biura Rady).


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK