Kontakt

Program "Polityka senioralna województwa"

Raport z monitoringu - polityka senioralna na lata 2021-2027

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod koniec czerwca 2023 r. przyjął Raport z monitoringu wdrażania w latach 2021-2022 programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027”.

Za monitorowanie Programu, w tym za proces zbierania danych oraz opracowanie raportów okresowych, odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Raport opracowano podstawie informacji otrzymanych z urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, ośrodków pomocy społecznej oraz centrów usług społecznych, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Szkoły Policealnej w Ełku, Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religii w Olsztynie, Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie, Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. W proces ten zaangażowane były również inne Departamenty tut. Urzędu, tj. Departament Zdrowia, Departament Kultury i Edukacji, Departament Turystyki i Sportu oraz Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.
Zespół ds. monitorowania programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027”, podczas posiedzenia w dniu 26 maja 2023 r., zgłosił uwagi, które zostały uwzględnione w raporcie oraz ocenił pozytywnie opracowany dokument.

Obecny Raport jest pierwszym obejmującym lata 2021-2022. W czasie realizacji Programu przewidziano powstanie 4 raportów. Raport końcowy powstanie w 2028 roku i będzie obejmował lata 2021-2027.

Do pobrania:
- Raport z monitoringu wdrażania w latach 2021-2022 programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027”


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK