Kontakt

Gminne rady seniorów

Gminne rady seniorów w województwie

Gminne rady seniorów mogą zostać utworzone na podstawie przepisów art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przez radę gminy.

Gminne rady seniorów mogą zostać utworzone na podstawie przepisów art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przez radę gminy.

Działanie to ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje obecnie 28 rad seniorów. Dwie są w trakcie procedury wyboru. Poniżej zestawienie:

 1. Rada Olsztyńskich Seniorów
 2. Elbląska Rada Seniorów
 3. Rada Senioralna przy Prezydencie Miasta Ełku
 4. Rada Seniorów Miasta Działdowo
 5. Miejska Rada Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim
 6. Miejska Rada Seniorów w Iławie
 7. Rada Seniorów Gminy Iława
 8. Rada Seniorów Gminy Braniewo
 9. Miejska Rada Seniorów w Braniewie
 10. Rada Seniorów w Ornecie
 11. Kętrzyńska Rada Seniorów
 12. Olecka Rada Seniorów
 13. Gminna Rada Seniorów w gminie Korsze
 14. Mrągowska Rada Seniorów
 15. Giżycka Rada Seniorów
 16. Rada Seniorów Gminy Orzysz
 17. Miejska Rada Seniorów w Nidzicy
 18. Społeczna Rada Seniorów Powiatu Szczycieńskiego
 19. Gminna Rada Seniorów w Kozłowie
 20. Rada Seniorów Gminy Lubawa
 21. Miejska Rada Seniorów w Lidzbarku Warmińskim
 22. Gminna Rada Seniorów w Miłkach
 23. Rada Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek
 24. Gminna Rada Seniorów w Górowie Iławeckim
 25. Gminna Rada Seniorów w Srokowie
 26. Gminna Rada Seniorów we Fromborku
 27. Pasłęcka Rada Seniorów
 28. Gminna Rada Seniorów w Wydminach
 29. Gminna Rada Seniorów w Jedwabnie (w trakcie powoływania)
 30. Gminna Rada Seniorów w Barcianach (w trakcie powoływania)

Partnerzy

 • po ryby 2014 2020
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • PL RU forma podstawowa
 • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK