Kontakt

Gminne rady seniorów

Dane demograficzne prognozowane dla poszczególnych powiatów

ROPS dokonał analizy danych demograficznych i opracował materiał dla każdego powiatu pn. „Wybrane dane demograficzne prognozowane dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017 i 2030 oraz infrastruktura i działania związane z wdrażaniem polityki senioralnej”. 

Do pobrania:
Powiat bartoszycki.pdf
Powiat braniewski.pdf
Powiat działdowski.pdf
Powiat elbląski.pdf
Powiat ełcki.pdf
Powiat giżycki.pdf
Powiat gołdapski.pdf
Powiat iławski.pdf
Powiat kętrzyński.pdf
Powiat lidzbarski.pdf
Powiat m.Elbląg.pdf
Powiat m.Olsztyn.pdf
Powiat mrągowski.pdf
Powiat nidzicki.pdf
Powiat nowomiejski.pdf
Powiat olecki.pdf
Powiat olsztyński.pdf
Powiat ostródzki.pdf
Powiat piski.pdf
Powiat szczycieński
Powiat węgorzewski.pdf


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK