Kontakt

Aktualności - polityka senioralna

Posiedzenie Rady Seniorów - 23 lutego 2023

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie otworzyła Wiesława Przybysz przewodnicząca rady. Następnie Katarzyna Koplińska (dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) wręczyła nominacje nowym członkom Społecznej Rady Seniorów: Wiesławie Zalewskiej, Elizie Stodolskiej i Jackowi Morzemu.

Po części oficjalnej zaprezentowała również tematykę dotyczącą rozwoju usług społecznych wspierających seniorów w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Z kolei Joanna Glezman (kierowniczka Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego) przybliżyła rolę wolontariatu w aktywizacji i wspieraniu osób starszych.

Gościem spotkania był również Konrad Zacharski przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który opowiedział o działaniach i przyszłych planach sejmiku. Nawiązała się współpraca międzypokoleniowa seniorów i młodzieży z naszego regionu, która z pewnością zaowocuje wieloma ciekawymi działaniami i inicjatywami.    

Członkowie Rady pracowali również nad sprawozdaniem ze swojej działalności za 2022 rok. Sprawozdanie, po uzupełnieniu, zostanie przekazane marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK