Kontakt

Aktualności - polityka senioralna

Ogólnopolskie spotkanie rad seniorów

Od 2 do 3 czerwca 2022 roku w Olsztynie potrwa ogólnopolskie spotkanie Wojewódzkich Rad Seniorów. Organizatorem wydarzenia jest Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego - II kadencji.  

Ideą spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie realizacji polityki senioralnej w innych regionach a także nawiązanie współpracy.

Zostaną poruszone tematy i zagadnienia istotne z punktu widzenia osób starszych.

Swoją obecność zapowiedzieli przedstawiciele rad senioralnych z województw: pomorskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.

Konferencja w Hotelu Wileńskim (ul. Knosały) w Olsztynie. Początek o godz. 11.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego - jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących społeczności województwa, w tym osób starszych.

Jej głównym celem jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie poprzez: reprezentowanie środowiska seniorów, rzecznictwo praw i interesów osób starszych i ich środowisk, włączanie osób starszych w życie publiczno-społeczne czy tworzenie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów.

PROGRAM SPOTKANIA WOJEWÓDZKICH RAD SENIORÓW:

DZIEŃ I – 2 CZERWCA 2022:
Moderowanie: Wiesława Przybysz – przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- 11.00-11.10: Przywitanie uczestników – Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.
- 11.10-11.40: Wojewódzkie rady seniorów – ich rola i znaczenie w rzecznictwie środowisk senioralnych – Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa – połączenie zdalne.
- 11.40-12.10: Prezentacja głównych zasad przeprowadzenia wyborów do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Stanisław Brzozowski, członek zarządu Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- 12.10-12.30: Przerwa kawowa
- 12.30-14.00: Prezentacja poszczególnych rad senioralnych oraz ich działań - przedstawiciele poszczególnych rad, około 30 min. dla każdej rady.
- 15.00-16.30: Prezentacja poszczególnych rad senioralnych oraz ich działań część II – przedstawiciele poszczególnych rad, około 30 min. dla każdej rady.
- 16.30-18.00: Spacer połączony ze zwiedzaniem olsztyńskiej starówki.
    
DZIEŃ II – 3 CZERWCA 2022:
- 9.00-10.00: Prezentacja „Regionalnej strefy pomocy” oraz działalności Rzecznika Praw Osób Starszych – Edyta Rodziewicz oraz Stanisław Brzozowski, przedstawiciele Federacji FOSa.
- 10.00-10.40: Rola rad senioralnych w kształtowaniu usług społecznych
w gminie na przykładzie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim – Anna Kuzyk, organizator społeczności lokalnej z Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim.
- 10.40-11.00: Przerwa kawowa
- 11.00-13.00: Wnioski i dyskusja. Zakończenie spotkania - Wiesława Przybysz, przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK