Kontakt

Aktualności - polityka senioralna

„SENIOR+” edycja 2022 - przyjmowanie zgłoszeń

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Senior+” edycja 2022, realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w 2022 r. wynosi 60 mln zł. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.  

Dokumenty można składać w okresie od 7 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r., do godziny 16, za pośrednictwem generatora ofert, dostępnego na stronie www.das.mrips.gov.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 18 marca 2022 r.

W nowej edycji programu realizowane będą 2 moduły:

- W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć 2 oferty (jeden raz w roku), w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu ”Senior+”. Na utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. zł, natomiast na utworzenie i/lub wyposażenie Klubu  „Senior+” dofinansowanie może wynieść maksymalnie 200 tys. zł.

Dofinansowanie w ramach tego modułu może wynosić do 80 %. Wymagany wkład finansowy ze strony jednostek samorządu terytorialnego to minimum 20 %.

- W ramach modułu 2 jednostka może ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonujących już ośrodków wsparcia. Wysokość dofinansowania przeznaczona będzie na bieżącą działalność ośrodków wsparcia
i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie „Senior+”.

W tym module dotacja nie może stanowić większej wysokości niż 50 % całkowitego kosztu realizacji zadania.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć ofertę wspólną. Musi ona jednak zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zadania.

Szczegóły programu zostały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
www.senior.gov.pl oraz www.gov.pl/web/rodzina,a także na stronach internetowych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-wieloletni-senior-edycja-2022


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK