Kontakt

Młodzieżowy Sejmik Województwa

Młodzieżowy sejmik wybrał prezydium

24 września 2022 roku obradował Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wybrał on w głosowaniu tajnym pięcioosobowe prezydium, w następującym składzie: Konrad Zacharski (przewodniczący), Igor Klimek (wiceprzewodniczący), Aleksandra Przepiórska (wiceprzewodniczący), Justyna Klukas (wiceprzewodniczący) oraz Dawid Olszewski (sekretarz).

Na kolejnej sesji planowane są wybory komisji problemowych. Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa, na zaproszenie przewodniczącej Sejmiku Województwa, weźmie udział w sesji Sejmiku Województwa, która odbędzie się 27 września 2022 roku.  

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwala młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły, opinie, realizować inicjatywy na rzecz młodzieży.

Jest ciałem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym dla głównie organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, złożonym z przedstawicieli młodzieży reprezentujących różne części regionu.

Sejmik stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK