Kontakt

Młodzieżowy Sejmik Województwa

Spotkanie członków Młodzieżowego Sejmiku - 27 sierpnia 2022 roku

Upalna sobota, 27 sierpnia, była pracowita dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkali się w Jerutkach, Wiosce Sztuki, w gościnnej siedzibie Fundacji Kreolia, aby się lepiej poznać i porozmawiać o problemach i potrzebach młodzieży, którymi chcieliby się zająć w I kadencji.

W trzech grupach warsztatowych powstały trzy mini projekty wybrane przez uczestników, jako te, które są dla nich ważne.

Pierwszy dotyczył miejsc, w których młodzież mogłaby się spotykać, działać, realizować swoje pasje, miejsca, których byłaby gospodarzem. Kolejna grupa podjęła problem ubóstwa menstruacyjnego i konieczność wdrożenia działań ograniczających to zjawisko, szczególne mających na celu wzrost wiedzy i świadomości w tym zakresie.

Trzeci projekt dotyczył organizacji przez młodzież wydarzenia – festiwalu, głównie muzycznego, ale we współpracy z różnymi podmiotami lokalnymi. To, co jest jeszcze ważne dla młodzieży to: dobrej jakości edukacja, sport, ruch, którego jest zbyt mało, natura, ekologia - zachowanie, ale też i korzystanie z bogactwa naszego regionu, zdrowie, przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy, przybliżanie folkloru i tradycji.

Podkreślano również kwestię wykluczenia transportowego, które jest odczuwalne w wielu miejscach w regionie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK