Kontakt

Młodzieżowy Sejmik Województwa

Młodzieżowy sejmik - poznaliśmy skład

Poznaliśmy członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W jego składzie znajduje się 26 osób.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwoli młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły, opinie, realizować inicjatywy na rzecz młodzieży.

Jest ciałem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym dla głównie organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, złożonym z przedstawicieli młodzieży reprezentujących różne części regionu.

Sejmik będzie stanowił forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych.

Kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogły zgłaszać działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
- Młodzieżowe Rady Gmin
- Młodzieżowe Rady Miast
- Młodzieżowe Rady Powiatów
- Samorządy uczniowskie i studenckie
- Organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz

Podczas naboru wpłynęło 60 zgłoszeń kandydatur, które zostały przedstawione i przekazane komisji konkursowej do oceny. Komisja zarekomendowała zarządowi województwa 26 z nich, które ostatecznie zostały zaakceptowane.

Członkowie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
1) Patrycja Maciejewska
2) Kornelia Krauze
3) Magdalena Banasiewicz
4) Gabriela Mierzejewska
5) Amelia Rudek
6) Aleksander Szulc
7) Michał Wojciechowski
8) Bartosz Zellma
9) Dawid Olszewski
10) Julia Waleszkowska
11) Jakub Jakutowicz
12) Mateusz Ładziński
13) Piotr Maciej Grygianiec
14) Julia Kamińska
15) Aleksandra Przepiórska
16) Justyna Klukas
17) Anastazja Scheiba
18) Michalina Murzynowska
19) Julian Hałuszka
20) Konrad Zacharski
21) Magdalena Wołczek
22) Kamila Wójtów
23) Radosław Maj
24) Zuzanna Nosek
25) Wit Dmuchowski
26) Igor Klimek

DO POBRANIA:
- Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa
- Uchwała nr 25/313/22/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 24 maja 2022 roku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK