Kontakt

Polityka społeczna

Działaj w Młodzieżowym Sejmiku Województwa

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zgłoszenia do drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmowane są do 22 kwietnia 2024 roku.

24 maja kończy się I. kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołanego 28 grudnia 2021 roku przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W obecnej, dwuletniej, kadencji Młodzieżowy Sejmik liczy 26 przedstawicieli młodzieży z 17 powiatów województwa, wieku od 13 do 21 lat.

- Od czasu powołania Młodzieżowy Sejmik stał się formalnym partnerem samorządu województwa, jako gospodarza regionu, w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności, umacniania demokracji, wykorzystania funduszy europejskich - mówi marszałek Marcin Kuchciński. - Wierzę, że podczas podsumowania dwóch lat kadencji okaże się, że przynajmniej część z pomysłów naszych młodszych partnerów została zrealizowana. Tymczasem zachęcam młodzież do aktywności i działania, bo to oni będą nam wkrótce urządzać świat, od nich zależeć będzie nasza wspólna przyszłość. Młodzieżowy sejmik to dobra szkoła samorządności.

W tej kadencji w ramach Sejmiku działa pięć komisji problemowych:
- zdrowia i sportu,
- aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży,
- edukacji i kultury,
- ekologii,
- Zespół ds. promocji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Zespół ds. Centrum Aktywności Społecznej Młodzieży.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym, głównie dla organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Cele i zadania są wskazane w statucie i należą do nich m.in. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, promowanie idei samorządności oraz wspieranie aktywności oraz edukacji społecznej i obywatelskiej młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego, wspieranie działań z obszaru kultury, sportu, edukacji, wolontariatu, ekologii oraz innych ważnych dla środowisk młodzieżowych, czy współpraca z młodzieżowymi radami miast, gmin i powiatów z Warmii, Mazur i Powiśla.

Funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wzmacnia działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców województwa, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. Dotychczasowe działania miały charakter konsultacyjno-doradczy i inicjatywny (np. Forum Młodzieżowych Rad Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Fora Samorządów Uczniowskich czy kampanie edukacyjne z zakresu ekologii).

Kandydatów mogą zgłaszać działające w województwie warmińsko-mazurskim:
- Młodzieżowe Rady Gmin,
- Młodzieżowe Rady Miast,
- Młodzieżowe Rady Powiatów,
- samorządy uczniowskie i studenckie,
- organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2024 roku. Do formularza należy dołączyć wymagane zgody i oświadczenia. Mile widziane będzie dołączenie filmiku (do 3 min.) prezentującego kandydata.

DO POBRANIA:

- Regulamin

- Statut

- Formularz kandydata

- Zgoda osoba niepełnoletnia

 - Zgoda osoba pełnoletnia

- Deklaracja komisji

- Karta opinii kandydata

- Klauzula informacyjna


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK