Kontakt

Polityka społeczna

Odznaczeni wyróżnieniem „Kawalera Białej Wstążki”

Laureaci

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca kampanię „Biała Wstążka”. Organizatorami wydarzenia byli samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Stowarzyszenie „Pielęgnuje-MY Więzi” z Pasymia.

Spotkanie rozpoczął marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, który przypomniał założenia  kampanii „Biała wstążka” i jej podstawowy cel. Akcja to przede wszystkim zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy stosowanej wobec kobiet, ale także kształtowanie postaw krytycznych oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań, nie tylko systemowych, ale i społecznych wobec tego zjawiska.

Dodał również, że ważnym jest żebyśmy symbol wspólnoty – białą wstążkę, którą niewątpliwie tworzymy podczas trwania kampanii, i którą przypinamy dziś na piersi, nosili również w sercu a ideę realizowali każdego dnia. Niech to będzie znak jedności i solidarności ze wszystkimi kobietami na świecie, które kiedykolwiek doświadczyły przemocy ze strony mężczyzn.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z tematem związanym ze stosowaniem przemocy wobec kobiet i wpływem na funkcjonowanie dziecka w rodzinie, który zaprezentowała Dorota Ławecka-Bednarska – pedagog/socjoterapeutka. Z kolei psycholog Dagmara Gemechu przedstawiła psychologiczne mechanizmy pozostawania w związku przemocowym. O działaniach policji podejmowanych w sytuacji przemocy domowej  opowiedział nadkom. Arkadiusz Wróbel. Ostatnim prelegentem była dr Joanna Frankowiak, która przybliżyła rolę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Oprócz zaplanowanych prelekcji odbyło się również wręczenie wyróżnień laureatom „Kawalera Białej Wstążki”. Otrzymują je mężczyźni z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy szczególnie wspierali kobiety dotknięte przemocą i reagowali na takie zjawiska.

W tym roku wyróżnieni zostali Mariusz Seferynowicz i st. aspirant Leszek Jacznik.

WYRÓŻNIENI 2022:

Mariusz  Seferynowicz - na co dzień prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci „Klub Narnia” w Olsztynie działającą w ramach Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” o/Olsztyn. Pomaga nieodpłatnie dzieciom i rodzinom z problemem przemocy.

W prowadzonej przez Niego świetlicy dzieci odnajdują bezpieczeństwo i spokój. Dzięki swojemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi wspiera rodziny i kieruje je ku życiu bez przemocy.   Jego spokój, pogoda ducha i wielkie serce budzą zaufanie i sprawiają, że w życiu Jego podopiecznych zachodzą wielkie pozytywne zmiany. Nigdy nie odmawia pomocy, otacza podopiecznych profesjonalnym wsparciem, konsultuje się z innymi specjalistami, poszukując jak najbardziej korzystnych rozwiązań.  Swoim postępowaniem udowadnia, że podejmowane przez Niego działania to misja i powołanie.

st. aspirant Leszek Jacznik - dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Członek Grupy Roboczej powołanej przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do pracy w ramach procedury „Niebieska Karta”. Leszek Jacznik to osoba wykonująca swoja pracę z ogromnym zaangażowaniem w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, przede wszystkim dotkniętym problemem przemocy domowej.

Jako członek grupy roboczej prowadzi rozmowy wpierające z osobami doznającymi przemocy, współuczestniczy w rozmowach interwencyjno-motywujących z osobami stosującymi przemoc. Z wielkim profesjonalizmem wspiera osoby pracujące z rodzinami w kryzysie, w których występuje przemoc, uzależnienia. Człowiek o wielkim sercu i wielkiej cierpliwości, wielokrotnie wychodzący w swoich działaniach poza ramy standardowej pomocy. 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK