Kontakt

Polityka społeczna

Podziękujemy wolontariuszom z Warmii i Mazur

Logotyp - Regionalne Centrum Wolontariatu

Uroczysta „Gala Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” odbędzie się 5 grudnia 2022 roku w Olsztynie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku

To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.

Poniedziałkowa gala to podziękowania wolontariuszom, którzy na co dzień pracują w różnych środowiskach. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie wielobarwność
i różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy. To również okazja do wymiany poglądów na temat rozwoju wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim.

Szczególne podziękowania należą się tym, którzy podjęli się organizacji pomocy na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy, a także pomagającym mieszkańcom tego ogarniętego wojną kraju. Byli od początku konfliktu wojennego, jako jedni z pierwszych organizując pomoc, wspierając w tym również samorządy, organizacje pozarządowe, administrację rządową.

Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, głównie zaś z Regionalnym Centrum Wolontariatu.  


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
9.45-10.00 - rejestracja uczestników,
10.00-10.10 - rozpoczęcie spotkania,
10.10-10.40 - prezentacje dobrych praktyk organizacji wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim:
- współpraca na rzecz rozwoju wolontariatu w powiecie ostródzkim –jak razem organizujemy wolontariat: Jolanta Dakowska, lider Młodzieżowego Wolontariatu w powiecie,
- wolontariat w CafeUkraina – Marek Zbytniewski, Anna Zimowska, Centrum Wolontariatu FOSa,
- rozwijanie kompetencji społecznych uczniów w oparciu o wolontariat: Iwona Olkowicz, Paweł Wilk, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” z Ełku,
10.40-11.40 - jak budować wolontariat w trudnych czasach?: debata uczestników na siedem tematów związanych z wolontariatem (z wykorzystaniem metody World Cafe)
11.40-12.00 - podsumowanie debaty przez moderatorów,
12.00-12.15 - przerwa kawowa,
12.15-13.15 - GALA WOLONTARIATU
- wystąpienie Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego,
- rozstrzygnięcie regionalnego etapu konkursu „Barwy Wolontariatu” – Gabriela Zimirowska, Regionalne Centrum Wolontariatu z Elbląga,
13.15-13.30 - występ artystyczny.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK