Kontakt

Polityka społeczna

Ponownie ruszyła kampania „Biała Wstążka”

Logototyp kampanii Biała Wstążka

Kampania „Biała Wstążka”, kierowana do mężczyzn sprzeciwiających się przemocy stosowanej wobec kobiet, jest największą tego typu kampanią społeczną o zasięgu międzynarodowym, prowadzoną od przeszło 30 lat w ponad 60 krajach świata.

Symbolem tego sprzeciwu jest właśnie biała wstążka – przypinający ją mężczyzna zobowiązuje się, że nigdy nie będzie stosował i akceptował przemocy wobec kobiet oraz że nie będzie milczeć na jej temat.

Kampania „Biała wstążka” prowadzona jest każdego roku między dwiema niezwykle istotnymi datami: 25 listopada, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, oraz 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy wobec kobiet, kształtowanie postaw krytycznych wobec tego zjawiska oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań, nie tylko systemowych, ale i społecznych, przeciwdziałających przemocy.

Globalne dane na temat przemocy wobec kobiet, opublikowane w serwisie internetowym wspartym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - „kampania16dni.pl” - wskazują, że:
- 1 na 5 kobiet przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony swojego męża/partnera,
- 25% zgłoszonych przestępstw z użyciem przemocy to przemoc wobec kobiet ze strony ich mężów/partnerów,
- przemoc wobec kobiet ma najwyższy odsetek powtarzalności przypadków prześladowania spośród wszystkich przestępstw - kolejny incydent związany z przemocą ma miejsce w 35% gospodarstw domowych w ciągu pięciu tygodni od pierwszego zajścia,
- około 70% żeńskich ofiar morderstw zostało zabitych przez swoich mężów/partnerów.

W tym roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego również aktywnie włącza się w Kampanię „Biała Wstążka”.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy przekazano dofinansowanie Stowarzyszeniu Pielęgnuje-MY Więzi z Pasymia na realizację Kampanii „Biała Wstążka” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 8 grudnia 2022 roku, zorganizowana zostanie również wojewódzka konferencja promująca postawy sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.

Podczas wydarzenia przyznane zostaną odznaczenia „Kawalera Białej Wstążki” - co roku wyróżnia się mężczyzn z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy szczególnie wspierali kobiety dotknięte przemocą i reagowali na zjawisko przemocy stosowanej wobec kobiet.

„Otwarte Drzwi” w województwie warmińsko-mazurskim odbędą się 3 grudnia 2022 roku.

Lista instytucji biorących udział w akcji


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK