Kontakt

Polityka społeczna

System pieczy zastępczej – po roboczych spotkaniach

Spotkanie zespołu roboczego zajmującego się pieczą zastępczą

W Olsztynie odbyło się czwarte i zarazem ostatnie spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027”.

Przez ostatnie dwa miesiące specjaliści, reprezentujący różne instytucje z obszaru m.in. pomocy społecznej, pieczy zastępczej, edukacji, ochrony zdrowia, dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu wspierania rodziny.

Były to niezwykle merytoryczne i wartościowe spotkania, które pozwoliły zgromadzić obszerny materiał na potrzeby sporządzenia tego Programu, obejmujący diagnozę systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji w województwie.

 Ponadto prace Zespołu zaowocowały sformułowaniem celów i kierunków działań, które będą realizowane w całym regionie w perspektywie najbliższych 5 lat. Ich zamierzonym efektem będzie wzmocnienie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji w województwie warmińsko-mazurskim.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK