Kontakt

Polityka społeczna

Zapobiegać zachowaniom suicydalnym

Zapobieganie zachowaniom suicydalnym - konferencja

W Olsztynie odbyła się druga konferencja „Zapobieganie zachowaniom suicydalnym w środowisku dzieci i młodzieży - wyzwania dla ekspertów i rodziców”, której organizatorem był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: nauczyciele, pracownicy systemu pomocy społecznej, przedstawiciele służby zdrowia, sądownictwa oraz samorządowcy.

Spotkanie, które zorganizowano w Kuźni Społecznej w Olsztynie, otworzyła Jolanta Piotrowska - członkini zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Zwróciła uwagę na wzrost w 2021 roku liczby prób samobójczych jak i samych samobójstw wśród dzieci i młodzieży.  Zadała pytanie: „Czy samobójstwom można zapobiegać”? Zdecydowanie można, nie tylko ułatwiając dostęp do specjalistycznej pomocy, ale także dzięki szeroko rozumianej i dostępnej edukacji społecznej, której elementem była wojewódzka konferencja.

Konferencję poprowadził dr Kosma Kołodziej, który zaprosił do zabrania głosu Danutę Sowińską - założycielkę i prezeskę Fundacji Diversity Polska z Gdańska, suicydolożkę oraz członkinię Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, certyfikowaną trenerkę antydyskryminacyjną, która omówiła tematykę prewencji suicydalnej młodzieży, w tym młodzieży LGBT+.

Następnie o przeciwdziałaniu depresji wśród młodzieży szkolnej wypowiedziała się Hana Lubert - oligofrenopedagożka, socjoterapeutka, terapeutka zajęciowa i trenerka umiejętności społecznych, współzałożycielka i prezeska Fundacji „Świetliki - Pozytywne Inicjatywy”.

Jacek Pawłowski - psycholog, suicydolog, terapeuta środowiskowy, prezes fundacji „Na przekór przeciwnościom”, wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa opowiedział o programie: „Zżyj się z życiem, samookaleczenia i samobójstwa dzieci i młodzieży”.  Natomiast Iga Mieloch - pracowniczka Szpitala Psychiatrycznego w Olsztynie, psycholożka, psychoterapeutka trenerka umiejętności społecznych (TUS), trenerka metod relaksacyjnych - omówiła problem autoagresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Nie zabrakło także panelu dyskusyjnego na temat zapobiegania zachowaniom suicydalnym w środowisku dzieci i młodzieży - wyzwania dla ekspertów i rodziców.

Podsumowując konferencję Jolanta Piotrowska zaznaczyła, że samobójstwa nie występują nagle, są rezultatem długiego i bardzo trudnego procesu wchodzenia coraz głębiej w kryzys emocjonalny. Ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za rozwój i wychowanie młodych ludzi potrafiły skutecznie nieść pomoc i odpowiednio reagować na niebezpieczne sygnały docierające od osoby doświadczającej  trudnych emocji. Nie bądźmy obojętni na głos osób, które krzyczą. Pamiętajmy, że chociaż niezbędne jest specjalistyczne leczenie oraz wsparcie psychologa, każdy z nas może udzielić „pierwszej pomocy” w momencie kryzysowym.

PREZENTACJE DO POBRANIA:

- Link do pobrania - nagranie video z konferencji

- Prezentacja: Hana Lubert.pdf

- Prezentacja: Jacek-Pawłowski.pdf

- Prezentacja: Iga Mieloch.pdf

- Prezentacja: Danuta Sowińska.pdf

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK