Kontakt

Polityka społeczna

Pielęgnujemy tradycje narodowe - wyniki konkursu

Ilustracja do tekstu - kapliczka gm. Jonkowo

50 tys. zł przeznaczył samorząd województwa w otwartym konkursie ofert z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem ogólnym realizowanych zadań jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości, w tym głównie w odniesieniu do historii Warmii i Mazur, dawnych oraz obecnych jego mieszkańców.

Łącznie wpłynęło 18 ofert, 16 z nich spełniło wymogi formalne.

DO POBRANIA:
- Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
- Wykaz ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione na realizację zadań publicznych
- Wykaz ofert wybranych do realizacji


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK