Kontakt

Polityka społeczna

Obsługa interesantów w Urzędzie Marszałkowskim

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Aktualnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykonywanie zadań Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organów Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbywa się przez pracowników Urzędu w sposób umożliwiający bezpośrednią obsługę interesantów.

Niemniej jednak ze względu na obowiązujący w dalszym ciągu stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa rekomendowanym jest, by osobiste wizyty interesantów w Urzędzie Marszałkowskim odbywały się po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu (w tym godziny) wizyty.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i interesantów Urzędu osobiste wizyty mogą odbywać się wyłącznie z zachowaniem obowiązujących w dniu wizyty wymogów sanitarnych.

W dalszym ciągu polecaną interesantom Urzędu formą załatwiania spraw jest wnoszenie podań (w tym żądań, wyjaśnień, skarg, wniosków lub petycji) do Urzędu pisemnie za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, telegraficznie, za pomocą telefaksu, za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także za pomocą innych środków komunikacji przewidzianych w przepisach prawa w sposób wyłączający bezpośredni kontakt interesanta z pracownikiem Urzędu lub też składanie kierowanych do Urzędu dokumentów do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników ustawionych przy wejściach do budynku Urzędu przy ul E. Plater 1 w Olsztynie.

Pracownicy Urzędu nadal pozostają do państwa dyspozycji pod podanymi w załączeniu numerami telefonów.

Polecaną formą kontaktu jest także kierowanie swoich spraw na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź też z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod numerami telefonów:
89 521 90 00 Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego
89 521 92 00 Kancelaria Sejmiku
89 521 91 40 Gabinet Marszałka
89 521 95 60 Departament Organizacyjny
89 521 99 40 Departament Finansów i Skarbu
89 521 98 20 Departament Współpracy Międzynarodowej
89 521 93 00 Departament Polityki Regionalnej
89 521 96 00 Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
89 521 97 00 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
89 521 92 50 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
89 512 54 40 Departament Ochrony Środowiska
89 512 59 00 Departament Infrastruktury i Geodezji
89 521 69 40 Departament Zdrowia
89 521 95 00 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
89 521 69 29 Departament Kultury i Edukacji
89 521 69 00 Departament Turystyki i Sportu
89 512 57 60 Departament Certyfikacji
89 521 98 40 Departament Zamówień Publicznych
89 512 51 70 Departament Koordynacji Promocji
89 512 58 80 Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
89 521 94 95 Biuro Geologa Wojewódzkiego
55 233 75 74 Biuro Regionalne w Elblągu
87 621 60 41 Biuro Regionalne w Ełku


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK