Kontakt

Polityka społeczna

Konkurs z zakresu pomocy społecznej

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konkursu wpłynęło 38 ofert, z których 21 zostało zarekomendowanych do dofinansowania.

Otwarty konkurs ofert obejmował realizację następujących zadań z pomocy społecznej:
1)     Cel: Wzrost jakości życia osób starszych.
2)     Cel: Wzmocnienie aktywności oraz samodzielności osób i rodzin.
3)     Cel: Zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

WIĘCEJ INFORMACJI
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK