Kontakt

Polityka społeczna

Omówiono otwarte konkursy ofert w 2022 roku

Spotkanie w trybie online

W trybie online odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi dotyczące otwartych konkursów ofert z zakresu polityki społecznej, turystyki i sportu oraz ochrony zdrowia.

Przedstawiciele poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego omówili zakresy merytoryczne przeznaczonych do zlecenia zadań, zasady oceny formalnej oraz merytorycznej składanych ofert.

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele zarządu województwa - Marcin Kuchciński (wicemarszałek województwa) oraz Jolanta Piotrowska (członek zarządu).

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zachęcamy do kontaktu z osobami zajmującymi się poszczególnymi konkursami. Dane kontaktowe znajdują się na końcu każdej z prezentacji.

ZOBACZ PREZENTACJE:
- Zadania z zakresu pomocy społecznej
-
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
-
Zadania z zakresu sportu
-
Zadania z zakresu zdrowia publicznego
-
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK