Kontakt

Polityka społeczna

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w 2022 roku

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Samorząd województwa ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2022 roku.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności pożytku publicznego.

Zakres zadań:
1) rozwój kultury fizycznej
2) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5) rozwój turystyki
6) pomoc społeczna
7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
8) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
9) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
10) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
11) realizacja zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
12) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim
13) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl 

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński) lub 89 512 58 76 (sekretariat Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego).

WIĘCEJ INFORMACJI
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK