Kontakt

Polityka społeczna

Zaangażuj się w Społeczną Radę Seniorów

Społeczna Rada Seniorów - logotyp

Rozpoczął się nabór kandydatów na członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II kadencja.

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących społeczności województwa, w tym osób starszych.

Jej głównym celem jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie poprzez: reprezentowanie środowiska seniorów, rzecznictwo praw i interesów osób starszych i ich środowisk, włączanie osób starszych w życie publiczno-społeczne czy tworzenie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów.

Rada składa się z reprezentantów środowisk senioralnych oraz przedstawiciela marszałka województwa warmińsko-mazurskiego:
- maksymalnie 23 reprezentantów organizacji senioralnych z powiatów,
- reprezentantów wskazanych przez senioralne organizacje pozarządowe o zasięgu wojewódzkim,
- reprezentantów innych podmiotów sektora pozarządowego o zasięgu wojewódzkim,
- reprezentantów biura rzecznika praw osób starszych,
- przedstawiciela marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Kandydatami na członków mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują w województwie warmińsko-mazurskim.

Członek Rady ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do zarządu Rady, uczestniczenia z głosem stanowiącym w obradach oraz wyrażania i zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Rady.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 listopada 2021 roku.


1. Informacji udzielają:
a)    Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. B. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba do kontaktu:
•    Stanisław Brzozowski - tel.: 601 558 143, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Krzysztof Marusiński - tel. 796 140 648, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b)    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn. Osoba do kontaktu: Anna Kocięcka - tel.: 89 521 95 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (ROPS).

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załącznikach), który należy przekazać:
1.    osobiście: do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pok. 10A (sekretariat).
2.    lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn z dopiskiem: „Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.


DO POBRANIA:
1. Uchwała Nr 50/546/21/VI z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 36/772/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2. Zasady wyboru i funkcjonowania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. Formularz zgłoszeniowy
4. Informacje dodatkowe


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK