Kontakt

Polityka społeczna

Na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej

Gala Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Podczas „II Gali Ekonomii Społecznej”, która odbyła się w Olsztynie, poznaliśmy laureatów konkursu w czterech kategoriach.

Ideą tej inicjatywy jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorstw, szkół, a także podmiotów ekonomii społecznej za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej  na Warmii i Mazurach.

Podczas gali poznaliśmy laureatów konkursu „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” w czterech kategoriach”:  
- „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim;    
- „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim;
- „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim;     
- „Podmiot Ekonomii Społecznej (PES) przeciw COVID-19“ w województwie warmińsko-mazurskim.           

Rozstrzygnięty został również konkurs „Zakup prospołeczny”. Od 2014 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ma prawo nadawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” przedsiębiorcom społecznym z  Warmii i Mazur. Jego przyznanie to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej. Znak daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym podejmowanie ważnych społecznie decyzji.

Organizatorem wydarzenia był samorząd województwa w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego  „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

II Gala Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach:

1.    Kategoria I Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
Wyróżnienie:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie - starosta szczycieński - Jarosław Matłach

Laureat
Gmina Świętajno - Alicja Kołakowska – Wójt Gminy Świętajno

2.    Kategoria II Przedsiębiorstwo przyjazne Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 1. Carving - Gniech Gościcino

 Kamil Purłan -  prezes Fundacji Projekt Arche z Wydmin - podmiotu, który zarekomendował przedsiębiorcę

2 Ocynkownia Wektor sp. j. H. Dąbrowski,  M. Tatol w Markajmach

Paulina i Bartłomiej Zdanowicz - przedstawiciele Fundacji Zdanowicz Be Creative Kreatywna Moc Pomagania - podmiotu, który zarekomendował przedsiębiorcę

3.    Kategoria III Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
Wyróżnienie:
•    Szkoła Podstawowa nr 311, XI Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie - Janusz Krzysztof Rączkiewicz
•    Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach –Iwona Grygorowicz
•    Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie dyrektor Piotr Dercz
•    Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku Hubert Górski - radny miasta Ełku


Laureat
Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie - dyrektor Wanda Agnieszka Jabłońska

4.    Kategoria III Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej – Głosowanie w Plebiscycie Publiczności
Laureaci
•    Szkoła Podstawowa nr 311, XI Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczno-Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie - Janusz Krzysztof Rączkiewicz
•    Zespół  Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

5.    Kategoria IV PES przeciw COVID-19

Wyróżnienie
•    Stowarzyszenie TRYGORT nad MAMRAMI z Węgorzewa - Anna Bejnar
•    Spółdzielnia Socjalna HS PREKURSOR z Wydmin - Sandra Augustynowicz
•    MAKALA Sp. z o.o. z Nowego Miasta Lubawskiego - Justyna Seklecka

Laureat
Fundacja Żółty Szalik z Fromborka - Marek Zbytniewski

6.    Certyfikaty Znaku ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”  

1)    Centrum Integracji Społecznej Giżycko - Małgorzata Bogdanowicz
2)    Fundacja "INNOWACJA" Ełk - Anna Bożewicz i Karol Paszkowski
3)    Fundacja Rozwoju Gołdap - prezes Piotr Wasilewski
4)    Fundacja Zdanowicz Be Creative - Kreatywna Moc Pomagania Lidzbark Warmiński- Paulina Zdanowicz i Bartłomiej Zdanowicz
5)    Fundacja Skarbiec Mazurski Węgorzewo - Olga Jasionowska i Rafał Buczek
6)    Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA Dobre Miasto - Marta Parzonka
7)    Spółdzielnia Socjalna SĄSIEDZI Pieniężno - Mateusz Sobieszczuk
8)    Spółdzielnia Socjalna Bulwar Jerutki - Joanna Gawryszewska i Dorota Studniak
9)    Spółdzielnia Socjalna LEPIEJ Konopki Nowe - Ewa Michałowska

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK