Kontakt

Polityka społeczna

Gminy miejskie a modele kooperacji

Spotkanie w trybie online

W trybie zdalnym odbyło się spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejskich w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.

Było to trzecie i ostatnie spotkanie kończące cykl spotkań upowszechniających modele kooperacji międzyinstytucjonalnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Modele współpracy międzyinstytucjonalnej powstały jako oddolne propozycje rozwiązań kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami działającymi w sferze lokalnej polityki społecznej.

Wydarzenie skierowane było do pracowników i kierowników PCPR-ów, pracowników i kierowników MOPS-ów oraz przedstawicieli podmiotów innych polityk sektorowych z naszego regionu.

Spotkanie rozpoczęła Monika Kocimska-Warczak, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, natomiast model kooperacji w gminach miejskich zaprezentowała dr Bożena Zasępa (ekspert wiodący w projekcie „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”).

Dr Ewelina Zdebska opowiedziała o rezultatach wprowadzenia modelu kooperacji w gminie Zakopane. Spotkanie poprowadził Paweł Brycki, regionalny animator współpracy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Do tej pory zaprezentowano modele współpracy: model miejski, model miejsko-wiejski oraz model wiejski. Z pewnością okażą się pomocne i zostaną wykorzystane przez pracowników podmiotów i instytucji pomocy i integracji społecznej w terenu naszego województwa w codziennej pracy z osobami czy rodzinami potrzebującymi pomocy i wsparcia.  

Wydarzenie zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK