Kontakt

Polityka społeczna

Model kooperacji na rzecz wsparcia rodzin

Ilustracja do tekstu

Spotkanie upowszechniające model kooperacji w gminach miejsko-wiejskich, które organizowane było przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, odbyło się w trybie online.

Model kooperacji przewiduje zaangażowanie wszystkich instytucji i podmiotów funkcjonujących na terenie gminy i powiatu w działania na rzecz wsparcia rodzin.

Podczas spotkania zaprezentowano idee projektu i kooperacji oraz przedstawiono trzy modele kooperacji ze szczególnym uwzględnieniem modelu dla gmin miejsko-wiejskich. Uczestnicy zapoznali się ponadto z rezultatami wprowadzenia modelu kooperacji w gminie Korsze oraz barierami utrudniającymi kooperację różnych podmiotów i instytucji wraz z propozycjami ich likwidacji.

W wydarzeniu, które zorganizował Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, wzięli udział: Katarzyna Koplińska (dyrektor ROPS), Monika Kocimska-Warczak (zastępca dyrektora), Anna Kocięcka i Paweł Brycki (regionalni animatorzy współpracy z ROPS w Olsztynie), Karolina Kramkowska (animator makroregionalny z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu), Anna Mierzwińska (koordynator modelu kooperacji z gminy Korsze).

Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu gmin miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego i przedstawicieli podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. policji, sądownictwa, rynku pracy, kultury, zdrowia czy edukacji).

Kolejne spotkania upowszechniające pozostałe modele kooperacji w gminach wiejskich i gminach miejskich, odbędą się również w formie zdalnej.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK