Kontakt

Polityka społeczna

Dyskusje o warmińsko-mazurskich seniorach

Konferencja Międzynarodowy Dzień Seniora z 2018 roku

Zarząd województwa ogłosił konkurs na organizację XIII wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych od 1990 roku obchodzony jest corocznie 1 października.

Z tej okazji w pierwszych dniach października samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaplanował jednodniową konferencję. Skierowana jest do przedstawicieli środowisk seniorskich, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej oraz innych instytucji i podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz zrzeszających osoby starsze.

Oferty na realizację zadania konkursowego należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 22 lipca 2021 roku (do godz. 15.30).

Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane w platformie witkac.pl i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu organizacji pozarządowej, należy dostarczyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 10A), w terminie do 28 lipca 2021 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia dokumentu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Potwierdzenie można również przesłać
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 sierpnia 2021 roku.

DO POBRANIA:
- Uchwała nr 34/375/21/VI zarządu województwa warmińsko–mazurskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.
- Załącznik nr 2 do uchwały
- Załącznik nr 3 do uchwały


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK