Kontakt

Polityka społeczna

Rozwój sektora pozarządowego – wyniki konkursu

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął otwarty konkurs z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – II termin.

Inicjatywa skierowana była do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konkursu wpłynęło łącznie 15 ofert, natomiast 14 z nich spełniło wymogi formalne.

DO POBRANIA:
- Uchwała Nr 34/374/21/VI
- Wykaz złożonych ofert
- Wykaz ofert wybranych do realizacji


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK