Kontakt

Polityka społeczna

Apel do organizacji społecznych z Warmii i Mazur

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

W związku z wakatem w składzie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie ruszył nabór na członka posiadającego wykształcenie w dziedzinie nauk prawnych.

Prośba wojewody warmińsko-mazurskiego skierowana jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz praw pacjenta

Kadencja nowo powołanego członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie upływa 31 grudnia 2023 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia 2021 roku.

DO POBRANIA:
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK